El present Avís Legal i Política de Protecció de Dades del portal LEGAL CBM té per objecte complir amb el previst en l’actual legislació de serveis de la societat de la informació i de protecció de dades personals, havent d’entendre’s que és vigent en tant no es procedeixi a la seva modificació o derogació per un altre publicat en aquest portal.

A excepció que sigui per a ús privat de l’Usuari d’aquest portal, queda prohibida la còpia, reproducció o distribució d’aquest Avís Legal, estant protegit per la legislació de la Propietat Intel·lectual.

El present lloc web www.legalcbm.com, es propietat de María Bassas Mundó (d’ara endavant, “LEGAL CBM” o propietària de la web o portal), amb domicili professional a Mataró, c. Consol Nogueras, nº 10, 1-2, dni nº 33942540z, mail info@legalcbm.com, qui ostenta el títol de Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona (Espanya) i es Advocada col·legiada nº 20.741 de l’Il·lustre Col·legi de l’Advocacia de Barcelona, estant subjecta a les següents normes professionals:
– Estatut de l’Advocacia Espanyola
– Normativa de l’Advocacia Catalana
– Codi Deontològic de l’Advocacia Espanyola
– Codi Deontològic dels Advocats de la Unió Europea aprovat por la CCBE

CONDICIONS D’ÚS DEL PORTAL I RESPONSABILITATS

L’accés al lloc web de LEGAL CBM és gratuït, entenent-se que tot aquell que accedeixi o faci ús del mateix adquireix la condició d’Usuari i que accepta sense reserves totes les condicions que s’expliciten en aquest Avís Legal.

L’Usuari és el responsable del bon ús en general del portal, del seu contingut i serveis, així com de la veracitat i rectitud de les dades que si escau hagi de proporcionar per accedir als mateixos, quedant expressament prohibides totes aquelles activitats que a cada moment puguin considerar-se contràries a la legislació vigent, reservant-se LEGAL CBM el dret a impedir l’accés total o parcial al seu lloc web o a algun dels seus continguts o serveis, així com a exercir les accions legals oportunes contra aquells que incompleixin el previst en aquestes condicions d’ús, eximint-se LEGAL CBM de qualsevol responsabilitat derivada d’actuacions realitzades per tercers, actes fortuïts o de força major.

Sense previ avís, LEGAL CBM es reserva el dret a fer els canvis i revisions que estimi oportuns en el seu lloc web, alterant, afegint, eliminant tot o part dels continguts, serveis o disseny del portal.

LEGAL CBM adverteix expressament que el contingut del seu portal, inclosos els articles i notícies d’interès que puguin publicar-se tenen caràcter merament informatiu o d’opinió, sense que en cap cas pugui considerar-se assessorament legal.

DRETS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El programari, el disseny, el codi font i tots els continguts el portal web www.legalcbm.com, tals com a textos, inclosos els Avisos Legals, fotografies, logos, marques, i altres signes distintius que apareixen en el mateix, pertanyen a LEGAL CBM o a tercers que han autoritzat el seu ús, estant protegits per la legislació de propietat intel·lectual i industrial.

L’ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació total o parcial dels continguts d’aquest portal o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida tret que intervingui expressa autorització de LEGAL CBM. La llicència d’ús de qualsevol contingut d’aquest portal atorgada a l’Usuari es limita a la descàrrega d’aquest contingut i l’ús privat del mateix, sempre que es mantingui la integritat d’aquests continguts.

LEGAL CBM autoritza als Usuaris a realitzar cites als articles, notícies o informacions que puguin publicar-se en aquest lloc web inclòs el seu blog, sempre que quedi identificada perfectament la font i l’autoria dels mateixos.

Queda expressament prohibida la realització de “framings” o l’ús de qualsevol altre mecanisme que modifiqui el disseny, configuració original o continguts del portal.

LEGAL CBM vol respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers, per la qual cosa si considera que aquest lloc pogués estar vulnerant-los, contacti amb nosaltres a través de qualsevol de les dades de contacte indicats en l’apartat “Identificació”.

LINKS O HIPERLINKS

Amb la finalitat de facilitar l’accés a pàgines web que LEGAL CMB considera que poden ser d’interès per a l’Usuari i la titularitat del qual no li pertanyen, poden proporcionar-se enllaços a les mateixes, sense que pugui fer-se responsable dels continguts, del funcionament de la web enllaçada, o de possibles danys que poguessin ocasionar-se de l’accés o ús de la mateixa, per la qual cosa l’usuari assumeix sota la seva responsabilitat totes les conseqüències fins i tot danyoses que poguessin derivar-se de tal accés.

Els enllaços d’altres webs a la de LEGAL CBM està prohibida sense prèvia autorització. En qualsevol cas, LEGAL CBM declina qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis que poguessin derivar-se a l’Usuari per l’accés i ús del portal que hagués facilitat l’enllaç.

PROTECCIÓ DE DADES

S’informa als Usuaris que LEGAL CBM compleix amb la vigent normativa de protecció de dades personals.

A través de la web www.legalcbm.com poden recaptar-se dades de caràcter personal als Usuaris, per la qual cosa en compliment de la normativa de protecció de dades personals, abans d’introduir-los han de llegir la present informació.

S’informa als usuaris que les seves dades seran tractades confidencialment d’acord amb les finalitats que s’indiquen en cada cas.

En accedir als diferents formularis de la web, vostè haurà d’emplenar obligatòriament els camps que se li sol·licitin, sense que puguin registrar-se ni enviar-se si no els emplena tots.

Així mateix, prèviament al registre i enviament del formulari amb les seves dades personals, caldrà que marqui preceptivament el check box previst a aquest efecte com a prova d’acceptació, sense que el responsable pugui tractar les seves dades si no realitza aquesta acció.

LEGAL CBM declara la seva voluntat de complir amb la normativa de protecció de dades personals i d’enviament de comunicacions comercials per via electrònica, per la qual cosa en l’improbable cas que per error tècnic algun Usuari detectés que es pot enviar el formulari de contacte abans de visualitzar i acceptar la present Política de Protecció de Dades i de prestar el seu consentiment per al tractament de les seves dades, li preguem que contacti immediatament amb nosaltres.

No ens fem responsables del compliment de la normativa de protecció de dades de tercers propietaris d’altres portals a la qual es puguin enllaçar webs a través d’aquest portal o que hagin pogut establir links al mateix, per la qual cosa l’Usuari és el responsable de les dades personals que pugui proporcionar-los.

QUI ÉS EL RESPONSABLE DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES PERSONALS?

– Identitat: María Bassas Mundó, Nif: 33942540-z
– Adreça postal: C. Consol Nogueras, 10, 1-2 – 08304- Mataró- (Barcelona)
– Telèfon: 937573669 / 629705984
– Correu electrònic: data @ legalcbm.com

AMB QUINES FINALITATS ES TRACTEN LES SEVES DADES PERSONALS I PER QUANT TEMPS ES CONSERVARAN?

Les dades que li sol·licitem i el tractament de les quals ens consent té per finalitat atendre les seves peticions d’informació, i quan ens ho hagi autoritzat, també l’enviament de newsletters, publicitat, promocions relacionades amb els serveis que oferim, per qualsevol mitjà (postal, email o telèfon) i convidar-li a esdeveniments que puguem organitzar, conservant-se les dades fins que sol·liciti el cessament de l’activitat.

QUINA ÉS LA LEGITIMACIÓ PER Al TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

La base legal per al tractament de les seves dades està basada en el consentiment que se li sol·licita. La publicitat dels nostres serveis també està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada del mateix condicioni l’execució d’algun contracte que pogués formalitzar-se amb posterioritat.

QUÍ SÓN ELS DESTINATARIS DEL TRACTAMENT DE LES SEVES DADES?

Les seves dades personals es tractaran pel responsable del tractament, cedint-se solament en els supòsits previstos legalment.

Informem que contractem una infraestructura virtual segons un model de “computació en el núvol” a través de Google LLC i a l’empara de l’acord EU_US PrivacyShield. Informació disponible en:

https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001l5aai&status=active

QUINS SÓN ELS SEUS DRETS QUAN ENS FACILITA LES SEVES DADES?

Té dret a obtenir confirmació sobre si es tracten dades personals que li concerneixin, o no i, en tal cas, dret d’accés als mateixos.

Té dret a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollits.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, podrà oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, deixarem de tractar les dades, excepte que hi hagin motius legítims imperiosos, o per l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

Igualment a qualsevol moment podrà oposar-se al tractament de les seves dades personals amb finalitats promocionals, deixant de tractar-se les seves dades per aquestes finalitats, podent enviar un escrit a aquest efecte a la següent adreça electrònica data @ legalcbm.com

En determinades circumstàncies, podrà sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

També tindrà dret a la portabilitat en determinades circumstàncies, rebre les dades personals que incumbeixen i que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i al fet que es transmetin a altres responsables del tractament quan l’estat de la tècnica ho permeti.

Així mateix, podrà retirar el consentiment per al tractament de les seves dades a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

Per a l’efectiu exercici dels drets indicats, haurà d’enviar un escrit a aquest efecte dirigit al responsable, a la següent adreça: C. ConsolNogueras, 10, 1-2 -08304- Mataró (Barcelona) o enviant un correu electrònic a data@legalcbm.com Haurà d’acompanyar còpia del DNI, passaport o un altre document que li identifiqui, excepte en el cas que usi la seva signatura electrònica.

Així mateix li informem que té dret a presentar una reclamació davant una autoritat de control com l’és l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, podent contactar amb ella en l’adreça c. Jorge Juan, 6 -28002-Madrid-.

LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ

La legislació espanyola serà l’aplicable en cas de conflictes que puguin sorgir en relació a l’accés i ús d’aquest lloc web, els seus continguts, serveis, inclòs l’Avís Legal, Política de Protecció de Dades  i de Cookies.

Sense perjudici del que estableixi imperativament la llei per a casos especials, amb renúncia a qualsevol altre fòrum que pogués correspondre, les parts se sotmeten expressament als jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona.

Contact Us

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Start typing and press Enter to search

Ús de cookies: Utilitzem cookies pròpies i de tercers, per millorar els nostres serveis i analitzar el tràfic web. Pot ampliar informació, o saber com canviar la configuració en POLÍTICA DE COOKIES  Si continua navegant, accepta l'ús de les cookies.