CAT | ESP | EN
El Segell de Confiança LEGAL CBM, és un signe distintiu de qualitat lligat a valors de Transparència-Seguretat-Qualitat, creat per distingir aquelles empreses, entitats i professionals amb presència en Internet, realitzin o no comerç electrònic, que volen mostrar públicament el seu compromís amb la transparència, seguretat i bon fer online

Entre els aspectes que es tenen en compte per poder exhibir el Segell, estan el compromís de l’entitat adherida a complir amb la legislació de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de protecció de dades personals, que l’oferta de productes i serveis sigui clara, la seguretat de la transmissió de dades bancàries, forma de tramitar incidents, queixes i reclamacions.

Més informació aquí Estàndards de Qualitat
CMTEC
Web / URL
https://www.cmtec.cat
Identificación / Identificació / Identity
Tecnologia del Moviment Continu, SL
NIF / CIF: B- 65853103
c. Gorg Negre,6 -08570-Torelló- (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona T. 43364, F. 113, H. 426539
Teléfono: +34 93 859.32.63
Mail: [javascript protected email address]
Quejas / Queixes / Complaints
[javascript protected email address] / +34 93 859.32.63
Adhesión / Adhesió / Joining
07/2019
Válido hasta / Vàlid fins / Valid until
01/2020