CAT | ESP | EN
El Segell de Confiança LEGAL CBM, és un signe distintiu de qualitat lligat a valors de Transparència-Seguretat-Qualitat, creat per distingir aquelles empreses, entitats i professionals amb presència en Internet, realitzin o no comerç electrònic, que volen mostrar públicament el seu compromís amb la transparència, seguretat i bon fer online

Entre els aspectes que es tenen en compte per poder exhibir el Segell, estan el compromís de l’entitat adherida a complir amb la legislació de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de protecció de dades personals, que l’oferta de productes i serveis sigui clara, la seguretat de la transmissió de dades bancàries, forma de tramitar incidents, queixes i reclamacions.

-->
Futurvent
Web / URL
https://www.futurvent.com
Identificación / Identificació / Identity
Fav Futur Airvent, SA
NIF / CIF: A-63429880
c. Severo Ochoa,83 PI Font del Radium -08400-Granollers- (Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona T.36425 F. 184 H. B288763
Teléfono: 938404290
Mail: esfera@futurvent.com
Quejas / Queixes / Complaints
esfera@futurvent.com / 9384042900
Adhesión / Adhesió / Joining
10/2018
Válido hasta / Vàlid fins / Valid until
12/2023