CAT | ESP | EN
El Segell de Confiança LEGAL CBM, és un signe distintiu de qualitat lligat a valors de Transparència-Seguretat-Qualitat, creat per distingir aquelles empreses, entitats i professionals amb presència en Internet, realitzin o no comerç electrònic, que volen mostrar públicament el seu compromís amb la transparència, seguretat i bon fer online

Entre els aspectes que es tenen en compte per poder exhibir el Segell, estan el compromís de l’entitat adherida a complir amb la legislació de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de protecció de dades personals, que l’oferta de productes i serveis sigui clara, la seguretat de la transmissió de dades bancàries, forma de tramitar incidents, queixes i reclamacions.

Més informació aquí Estàndards de Qualitat
Industria Verde
Web / URL
https://www.industriaverde.net
Identificación / Identificació / Identity
Gili Ferreteria Industrial, SL
NIF / CIF: B-58331844
Camí Vell de Sant Esteve, 2 -08760-Martorell- Barcelona
Registro Mercantil de Barcelona T.27992, F. B-126976, T. 27992
Teléfono: +34 93 7705170
Mail: comercial@giliindustrial.com
Quejas / Queixes / Complaints
comercial@giliindustrial.com / +34 93 7705170
Adhesión / Adhesió / Joining
12/2018
Válido hasta / Vàlid fins / Valid until
01/2020