CAT | ESP | EN
El Segell de Confiança LEGAL CBM, és un signe distintiu de qualitat lligat a valors de Transparència-Seguretat-Qualitat, creat per distingir aquelles empreses, entitats i professionals amb presència en Internet, realitzin o no comerç electrònic, que volen mostrar públicament el seu compromís amb la transparència, seguretat i bon fer online

Entre els aspectes que es tenen en compte per poder exhibir el Segell, estan el compromís de l’entitat adherida a complir amb la legislació de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de protecció de dades personals, que l’oferta de productes i serveis sigui clara, la seguretat de la transmissió de dades bancàries, forma de tramitar incidents, queixes i reclamacions.

-->
Nectar Sports
Web / URL
https://www.nectarsports.com
Identificación / Identificació / Identity
Nectar Sports, SL
NIF / CIF: B-64549827
C. França Xca, 31 Ppal -08004- Barcelona-
Registro Mercantil de Barcelona T. 39638 F. 64 H. 349051
Teléfono: +34 93 2173033
Mail: [javascript protected email address]
Quejas / Queixes / Complaints
[javascript protected email address] /+34 93 2173033
Adhesión / Adhesió / Joining
05/2019
Válido hasta / Vàlid fins / Valid until
31/12/2023