CAT | ESP | EN
El Segell de Confiança LEGAL CBM, és un signe distintiu de qualitat lligat a valors de Transparència-Seguretat-Qualitat, creat per distingir aquelles empreses, entitats i professionals amb presència en Internet, realitzin o no comerç electrònic, que volen mostrar públicament el seu compromís amb la transparència, seguretat i bon fer online

Entre els aspectes que es tenen en compte per poder exhibir el Segell, estan el compromís de l’entitat adherida a complir amb la legislació de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, de protecció de dades personals, que l’oferta de productes i serveis sigui clara, la seguretat de la transmissió de dades bancàries, forma de tramitar incidents, queixes i reclamacions.

Més informació aquí Estàndards de Qualitat
Proega
Web / URL
https://www.proega.net
Identificación / Identificació / Identity
Proega Enginyeria-Consultoria, SLP
NIF / CIF: B-65599052
C.Jacint Verdaguer, 16, despatx 4-5-08500-Vic-(Barcelona)
Registro Mercantil de Barcelona T.42846, F. 197, H. B-415473
Teléfono: +34 93 8857074
Mail: info@proega.net
Quejas / Queixes / Complaints
info@proega.net / +34 93 8857074
Adhesión / Adhesió / Joining
12/2018
Válido hasta / Vàlid fins / Valid until
01/2020